Skip to main content
Statystyki wizyt w OneIN

Statystyki wizyt w programie OneIN

W programie OneIN możemy sprawdzić i sprawnie przeliczyć liczbę wizyt w określonym przedziale czasowym, jak i utarg. Wszystko za pomocą zobrazowanych wykresów.

Wykres wizyt w programie OneIN

 

Wykres wizyt - OneIN

 

W naszym salonie lub gabinecie możemy w prosty sposób wygenerować wykres liczby wizyt w wybranym przedziale czasowym z podziałem na wizyty zrealizowane, czekające na realizację i niezrealizowane. Dodatkowo możemy pogrupować dane na przedziale dni, miesięcy lub lat. Papierowe terminarze nie dają takich możliwości, a policzenie statystyk wizyt byłoby dodatkową ręczną pracą. Tu w każdej chwili możemy podejrzeć i zmodyfikować przedział czasy dla obliczeń.

Wykres utargu w salonie

 

Wykres utargu - OneIN

Tak samo jak wykres liczby wizyt, w programie OneIN można wygenerować wykres utargu, jak również w kolejnej zakładce – wykres liczby wizyt i wykres utargu  z podziałem na pracowników. Dzięki temu możemy sprawdzić jak pracuje nasz salon lub gabinet, i jak radzą sobie nasi pracownicy. Wiemy jaki generujemy przychód i możemy kontrolować pracowników. Z wykresami łatwo sprawdzić tzw. „martwy sezon” i działać tak, aby zwiększać produktywność swojego salonu na usługi.